0 رای
0 پاسخ
2k نمایش ها
برای تست پرولاکتین برای افرادی که روز اول تا سوم قاعدگی ترشحات قهوه ای دارند، این 2 روز جز 3 الی ...
  • مهرنوش 2 سال قبل سوال کرد
0 رای
0 پاسخ
2k نمایش ها
برای تست پرولاکتین برای افرادی که روز اول تا سوم قاعدگی ترشحات قهوه ای دارند، این 2 روز جز 3 الی ...
  • مهرنوش 2 سال قبل سوال کرد
نمایش 2 نتایج