آنالیز ادرار۲

/
در بخش تجزیه ادرار آزمایشگاه کوثر تمام پارامترهای بیوشیمیایی …

میکروب شناسی۲

/
این بخش از آزمایشگاه دارای اهمیت بالایی است در این بخش نمونه های خون ، ا…

سیتولوژی ۲

/
سیتولوژی سیتولوژی بخشی از پاتولوژی است که به بررسی و تشخیص بیمار…

پاتولوژِی۲

/
پاتولوژی آسیب‌شناسی (پاتولوژی) شاخه‌ای از علم پزشکی است ک…

هورمون۲

/
 هورمون ماده ای شیمیایی است که در غدد درون ریز ساخته شده و ب…

هماتولوژی۲

/
هماتولوژی و انعقاد در این آزمایشگاه کوثر انجام کلیه آزمایشات مربو…

بخش بیوشیمی ۲

/
  یکی از بخش های اصلی آزمایشگاه تشخیص پزشکی بخش بیوشیمی…

آنالیز اسپرم۲

/
در این بخش: آزمایش Semen Analyses در آزمایشگاه کوثر هم به صورت دستی و ه…

بخش قارچ شناسی

/
بخش قارچ شناسی یکی از بخش های آزمایشگاه می‌باشد که وظیفه آن جمع آوری، ب…