کنترل زادوولد

/
روش های پیشگیری از بارداری کلیه زوجینی که در سنین باروری …

انگل شناسی

/
در این بخش: آزمایش‌های مربوط به بخش انگل‌شناسی توسط کارشن…

هورمون۲

/
 هورمون ماده ای شیمیایی است که در غدد درون ریز ساخته شده و ب…

بخش بیوشیمی ۲

/
  یکی از بخش های اصلی آزمایشگاه تشخیص پزشکی بخش بیوشیمی…

از بارداری بعد از سقط بیشتر بدانیم

/
  از بارداری بعد از سقط بیشتر بدانیم بارداری می تواند زمانی عالی برای شادی باشد…

عفونت های مهم در دوران حاملگی

/
عفونت های مهم در دوران حاملگی   Pregnancy –relevant infections …