ورود توسط

سرولوژی

سرولوژی مطالعه علمی سرم و سایر مایعات بدن است. در عمل سرولوژی معمولا به تشخیص آنتی بادی هایی که در سرم وجود دارند و به طور معمول در پاسخ به عفونت تشکیل می شوند اشاره می‌کند. از تست‌های سرولوژیکی می توان برای شناسایی عفونت‌های حاد و یا مزمن استفاده کرد و نیز می‌تواند برای کمک […]

ایمونولوژی

ایمونولوژی انجام کلیه تست های مربوط به سیستم بدن و بررسی بیماری های خود ایمنی ، تست های تخصصی روماتولوژی و بیماری های گوارش، انجام تست های تشخیصی HLA انجام کلیه تست های الکتروفورزی و اندازه گیری سطح داروها در این بخش صورت می گیرد.